STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36696 000.00.19.H26-211018-0030 220000017/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 674

Còn hiệu lực

36697 000.00.19.H29-220118-0025 220000161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36698 000.00.19.H26-211016-0007 220000016/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 613

Còn hiệu lực

36699 000.00.19.H29-220117-0030 220000144/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ HẢI NAM

Còn hiệu lực

36700 000.00.19.H26-211018-0029 220000015/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 612

Còn hiệu lực