STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36701 000.00.19.H29-220429-0003 220000977/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Găng tay y tế ( Latex powdered glove, latex powder free polymer Glove, Nitril powder free online Single Chlorinated Glove,Latex Surgical Powder Glove, Latex Surgical Powder Free Polymer Glove, Vinyl powder free Examination Glove )

Còn hiệu lực

36702 000.00.19.H29-220310-0029 220001452/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Que luồn dưới da

Còn hiệu lực

36703 000.00.19.H29-220303-0040 220001451/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Co nối tuần hoàn

Còn hiệu lực

36704 000.00.19.H29-220412-0017 220000976/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết acid nucleic tổng (TNA) từ mẫu dịch não tuỷ

Còn hiệu lực

36705 000.00.19.H29-220412-0016 220000975/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết acid nucleic tổng (TNA) từ mẫu tăm bông trong môi trường vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực