STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36701 000.00.19.H26-210920-0019 210001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ dụng cụ thu thập & bảo quản mẫu bệnh phẩm TOP™

Còn hiệu lực

36702 000.00.19.H26-210917-0008 210000609/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BK HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36703 000.00.19.H26-210921-0011 210000610/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM Á

Còn hiệu lực

36704 000.00.19.H26-210917-0016 210001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Ống vận chuyển và ly giải mẫu

Còn hiệu lực

36705 000.00.19.H26-210921-0028 210000611/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 269

Còn hiệu lực