STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36701 000.00.17.H62-220223-0001 220000027/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC CẢI ÁNH

Còn hiệu lực

36702 000.00.17.H62-220224-0005 220000026/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN

Còn hiệu lực

36703 000.00.17.H62-220224-0003 220000025/PCBMB-VP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Còn hiệu lực

36704 000.00.04.G18-220221-0015 220001417/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

36705 000.00.19.H26-220225-0082 220000628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA DUNG DỊCH MŨI HỌNG VGP

Còn hiệu lực