STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36706 000.00.04.G18-220505-0028 220002177/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.Pylori

Còn hiệu lực

36707 000.00.19.H26-220426-0025 220001503/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI FILTER LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

36708 000.00.04.G18-220323-0011 220002176/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.Pylori

Còn hiệu lực

36709 000.00.19.H26-220426-0002 220001732/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

36710 000.00.19.H26-220426-0004 220001502/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Ống nối dây máy thở

Còn hiệu lực