STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36706 000.00.25.H47-220218-0004 220000021/PCBMB-QNa

CÔNG TY DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 556

Còn hiệu lực

36707 000.00.25.H47-220219-0001 220000020/PCBMB-QNa

HỘ KINH DOANH BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36708 000.00.25.H47-220221-0004 220000019/PCBMB-QNa

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y TẾ NASA

Còn hiệu lực

36709 000.00.25.H47-220220-0001 220000018/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC SỐ 274 NGỌC PHƯỚC

Còn hiệu lực

36710 000.00.16.H22-220212-0001 220000002/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TÙNG ANH

Còn hiệu lực