STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36706 000.00.19.H26-210921-0025 210000612/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 208

Còn hiệu lực

36707 000.00.19.H26-210921-0019 210000613/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 340

Còn hiệu lực

36708 000.00.19.H26-210922-0001 210001752/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36709 000.00.19.H26-210922-0002 210001753/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường điều khiển điện đa chức năng ICU

Còn hiệu lực

36710 000.00.19.H26-210928-0007 210001754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch Ensa Fresh

Còn hiệu lực