STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36716 000.00.09.H61-210922-0001 210000003/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 86

Còn hiệu lực

36717 000.00.18.H57-210922-0003 210000065/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 35 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36718 000.00.18.H57-211007-0001 210000066/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NHÂN TÂM

Còn hiệu lực

36719 000.00.18.H57-211008-0001 210000067/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 50 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36720 000.00.16.H33-210826-0001 210000002/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 529

Còn hiệu lực