STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36716 000.00.19.H26-220224-0018 220000429/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUỆ MINH

Còn hiệu lực

36717 000.00.04.G18-220223-0014 220000009/PTVKT-BYT

NGUYỄN VĂN HOAN

Còn hiệu lực

36718 000.00.04.G18-220221-0029 220000008/PTVKT-BYT

LÊ THỊ THÙY TRANG

Còn hiệu lực

36719 000.00.04.G18-220225-0008 220001416/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Dao phẫu thuật các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

36720 000.00.04.G18-220225-0007 220001415/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Lưỡi dao bào da

Còn hiệu lực