STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36716 000.00.19.H29-220412-0013 220000974/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu tăm bông trong môi trường vận chuyển đa năng hoặc mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

36717 000.00.19.H29-220412-0012 220000973/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu phân

Còn hiệu lực

36718 000.00.19.H29-220412-0011 220000972/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu dịch não tủy hoặc mẫu tăm bông khô

Còn hiệu lực

36719 000.00.19.H29-220310-0024 220000971/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD thiết lập bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

36720 000.00.19.H29-220401-0035 220001449/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Lưỡi cưa

Còn hiệu lực