STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36721 000.00.04.G18-210809-0017 210218GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Kít xử lý máu toàn phần có lọc bạch cầu cho khối hồng cầu

Còn hiệu lực

36722 000.00.19.H17-211012-0001 210000025/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch

Còn hiệu lực

36723 000.00.22.H44-211004-0001 210000010/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM KHÊ

Còn hiệu lực

36724 000.00.48.H41-210921-0003 210000012/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 227

Còn hiệu lực

36725 000.00.09.H61-210924-0001 210000004/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 62

Còn hiệu lực