STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36721 000.00.19.H29-220221-0035 220000332/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 7

Còn hiệu lực

36722 000.00.19.H29-220221-0033 220000331/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 9

Còn hiệu lực

36723 000.00.19.H29-220224-0015 220000330/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA MỸ

Còn hiệu lực

36724 000.00.19.H29-220224-0028 220000329/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯỚC NHÂN

Còn hiệu lực

36725 000.00.19.H29-220224-0012 220000328/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT VÌ DÂN

Còn hiệu lực