STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36731 000.00.16.H23-220221-0006 220000004/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 465

Còn hiệu lực

36732 000.00.04.G18-220226-0003 220001433/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim chích lấy máu nhi an toàn

Còn hiệu lực

36733 000.00.04.G18-220228-0014 220001432/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ điện cực kích thích thần kinh

Còn hiệu lực

36734 000.00.07.H27-220228-0002 220000022/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH

Còn hiệu lực

36735 000.00.07.H27-220222-0006 220000021/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 521

Còn hiệu lực