STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36731 000.00.17.H59-210921-0001 210000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 65

Còn hiệu lực

36732 000.00.17.H59-210921-0002 210000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 222

Còn hiệu lực

36733 000.00.19.H29-210708-0003 210000737/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

36734 000.00.19.H29-210823-0001 210000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYMBION ASIA

Còn hiệu lực

36735 000.00.19.H29-210906-0003 210000738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ đồ bảo hộ dùng trong y tế

Còn hiệu lực