STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36746 000.00.16.H02-220224-0003 220000015/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36747 000.00.16.H02-220224-0004 220000014/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36748 000.00.16.H34-220223-0001 220000009/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

36749 000.00.10.H37-220225-0001 220000015/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC MAI THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

36750 000.00.10.H37-220224-0003 220000014/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC THANH THANH

Còn hiệu lực