STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36746 000.00.16.H25-210921-0002 210000008/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 217

Còn hiệu lực

36747 000.00.16.H25-210921-0001 210000009/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 126

Còn hiệu lực

36748 000.00.17.H39-210916-0002 210000005/PCBMB-LA

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA VÀ THẨM MỸ NGUYÊN BẢO

Còn hiệu lực

36749 000.00.17.H39-210913-0001 210000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - NHÀ THUỐC VACOPHARM SỐ 2

Còn hiệu lực

36750 000.00.17.H39-210911-0001 210000031/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Sinh phẩm chẩn đoán

Còn hiệu lực