STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36756 000.00.43.H48-220124-0001 220000004/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 551

Còn hiệu lực

36757 000.00.19.H29-220224-0004 220000571/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Dây dẫn đường

Còn hiệu lực

36758 000.00.19.H29-220224-0018 220000327/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LỮ GIA

Còn hiệu lực

36759 000.00.19.H29-220222-0032 220000384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TITAN GROUP KHẨU TRANG Y TẾ TITAN

Còn hiệu lực

36760 000.00.19.H29-220222-0029 220000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TITAN GROUP KHẨU TRANG Y TẾ TITAN

Còn hiệu lực