STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36761 000.00.18.H56-220407-0003 220000073/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC ĐẠI AN

Còn hiệu lực

36762 000.00.18.H56-220408-0001 220000072/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC SỐ 6-YẾN ANH

Còn hiệu lực

36763 000.00.18.H56-220408-0002 220000071/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC HẬU AN

Còn hiệu lực

36764 000.00.18.H56-220409-0002 220000070/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC CHUNG MAI

Còn hiệu lực

36765 000.00.16.H02-220407-0002 220000071/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực