STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36766 000.00.19.H29-220307-0053 220000629/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 126

Còn hiệu lực

36767 000.00.19.H26-220407-0002 220001206/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36768 000.00.19.H26-220406-0078 220001205/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

36769 000.00.19.H26-220406-0057 220001204/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

36770 000.00.19.H26-220407-0003 220001203/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống thông JJ

Còn hiệu lực