STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36766 000.00.04.G18-210921-0005 210208GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36767 000.00.04.G18-210915-0024 210207GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36768 000.00.04.G18-210914-0002 210206GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36769 000.00.04.G18-200722-0016 2100320ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

36770 17000878/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100309ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ

Còn hiệu lực