STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36781 000.00.19.H26-220216-0002 220000380/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TRANG 1

Còn hiệu lực

36782 000.00.19.H26-220216-0001 220000379/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG AN

Còn hiệu lực

36783 000.00.19.H26-220216-0003 220000378/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN CƯỜNG THOA

Còn hiệu lực

36784 000.00.19.H26-220216-0028 220000516/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

36785 000.00.19.H26-220215-0034 220000537/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI ivd pha loãng huyết học

Còn hiệu lực