STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36796 000.00.18.H57-220406-0001 220000120/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NGUYÊN KHÔI

Còn hiệu lực

36797 000.00.19.H17-220405-0007 220000204/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC ÂN ĐỨC 1

Còn hiệu lực

36798 000.00.19.H17-220406-0003 220000021/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Kim châm cứu

Còn hiệu lực

36799 000.00.19.H17-220406-0001 220000202/PCBMB-ĐNa

NHA THUỐC ÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

36800 000.00.19.H17-220405-0002 220000201/PCBMB-ĐNa

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 7 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực