STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36801 000.00.16.H05-220429-0001 220000065/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HUY THẮNG Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

36802 000.00.18.H56-220425-0001 220000105/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUYỀN HUÊ

Còn hiệu lực

36803 000.00.18.H56-220426-0001 220000104/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÁ THƯỚC

Còn hiệu lực

36804 000.00.18.H56-220426-0002 220000103/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

Còn hiệu lực

36805 000.00.18.H56-220422-0004 220000102/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực