STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36801 000.00.19.H26-220219-0005 220000412/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - SKYLAKE PHẠM HÙNG

Còn hiệu lực

36802 000.00.19.H26-220219-0003 220000411/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - PARK HILL

Còn hiệu lực

36803 000.00.19.H26-220217-0052 220000551/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol

Còn hiệu lực

36804 000.00.19.H26-220219-0006 220000410/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - TIMES CITY

Còn hiệu lực

36805 000.00.19.H26-220217-0054 220000409/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SINH PHÚC

Còn hiệu lực