STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36806 000.00.19.H26-220405-0004 220001382/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÙY LINH

Còn hiệu lực

36807 000.00.19.H26-220405-0036 220001381/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂN HIẾU

Còn hiệu lực

36808 000.00.19.H26-220405-0003 220001380/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC YẾN

Còn hiệu lực

36809 000.00.19.H26-220405-0034 220001379/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH KHOA

Còn hiệu lực

36810 000.00.19.H26-220405-0053 220001378/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VÌ DÂN

Còn hiệu lực