STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36821 000.00.19.H26-220404-0099 220001399/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT LƯƠNG 3

Còn hiệu lực

36822 000.00.19.H26-220404-0103 220001398/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC DUY

Còn hiệu lực

36823 000.00.19.H26-220331-0088 220001397/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT

Còn hiệu lực

36824 000.00.19.H29-220405-0064 220000624/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT THỐNG

Còn hiệu lực

36825 000.00.16.H05-220309-0001 220000051/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch xịt mũi DKA-DIN NASAL SPRAY

Còn hiệu lực