STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36826 000.00.19.H26-220222-0052 220000633/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED DUNG DỊCH NƯỚC MUỐI BIỂN DR.PAPIE

Còn hiệu lực

36827 000.00.19.H26-220224-0010 220000632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36828 000.00.19.H26-220224-0011 220000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36829 000.00.19.H26-220225-0030 220000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CADUPHARCO XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36830 000.00.19.H26-220225-0040 220000629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực