STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36826 000.00.19.H26-210617-0010 210000851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

36827 000.00.19.H26-210503-0004 210000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu trong nha khoa

Còn hiệu lực

36828 000.00.19.H26-210618-0009 210000215/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH

Còn hiệu lực

36829 000.00.19.H26-210616-0001 210000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KLORE INTERNATIONAL Gel phụ khoa Klore

Còn hiệu lực

36830 000.00.19.H26-210614-0008 210000854/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực