STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36826 000.00.19.H26-220315-0010 220001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

36827 000.00.19.H26-220315-0011 220001491/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

36828 000.00.19.H26-220315-0015 220001490/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb)

Còn hiệu lực

36829 000.00.19.H26-220401-0032 220001727/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MADO

Còn hiệu lực

36830 000.00.19.H26-220428-0014 220001489/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Tủ lạnh ngân hàng máu

Còn hiệu lực