STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36831 000.00.04.G18-201027-0004 210000013/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

36832 000.00.04.G18-201214-0005 210000014/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD

Còn hiệu lực

36833 000.00.04.G18-201221-0010 210000015/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC

Còn hiệu lực

36834 000.00.04.G18-201221-0005 210000016/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36835 000.00.04.G18-210112-0002 210000017/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực