STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36831 000.00.19.H26-220426-0028 220001482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

36832 000.00.19.H26-220426-0018 220001481/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

36833 000.00.19.H26-220427-0001 220001419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO GEN VIÊM MŨI, XOANG & HỌNG

Còn hiệu lực

36834 000.00.19.H26-220427-0007 220001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

36835 000.00.19.H26-220427-0006 220001417/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GIÁC HOLDING Dung dịch dùng ngoài Nguyên Giác

Còn hiệu lực