STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36831 000.00.24.H49-220224-0006 220000110/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC SỐ 114 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36832 000.00.24.H49-220224-0005 220000109/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH HÀ

Còn hiệu lực

36833 000.00.24.H49-220224-0004 220000108/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHONG LÊ

Còn hiệu lực

36834 000.00.24.H49-220224-0003 220000107/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM PHƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36835 000.00.24.H49-220224-0002 220000106/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC AN HẢO

Còn hiệu lực