STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36836 000.00.19.H29-210321-0002 210000445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

36837 000.00.04.G18-210612-0002 210088GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36838 000.00.04.G18-210615-0011 210089GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36839 000.00.16.H23-210607-0001 210000031/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ HÀ NỘI Gel trị sẹo

Còn hiệu lực

36840 000.00.19.H29-210611-0027 210000437/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực