STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36836 000.00.19.H29-220221-0026 220000319/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

Còn hiệu lực

36837 000.00.04.G18-220223-0011 220001392/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy đo chiều dài ống tủy tích hợp điều trị tủy

Còn hiệu lực

36838 000.00.16.H60-220222-0001 220000003/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU NHÀI

Còn hiệu lực

36839 000.00.19.H26-211208-0018 220000523/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

36840 000.00.16.H02-220223-0002 220000011/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC GIA HƯNG SỐ 2

Còn hiệu lực