STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36841 000.00.19.H26-220224-0023 220000608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36842 000.00.19.H26-220217-0008 220000563/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Cụm xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch

Còn hiệu lực

36843 000.00.17.H62-220224-0004 220000024/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36844 000.00.19.H26-220221-0004 220000562/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Ống nối dây máy thở

Còn hiệu lực

36845 000.00.19.H26-220221-0003 220000607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Găng tay khám bệnh

Còn hiệu lực