STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36841 000.00.19.H26-220427-0028 220001722/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

36842 000.00.19.H26-220427-0029 220001721/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẤT LONG 6

Còn hiệu lực

36843 000.00.19.H26-220427-0035 220001720/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36844 000.00.19.H26-220422-0005 220000069/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

36845 000.00.19.H26-220427-0010 220001477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do

Còn hiệu lực