STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36841 000.00.19.H26-200703-0013 210000045/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Dung dịch, xịt tai, mũi, họng, súc miệng

Còn hiệu lực

36842 000.00.19.H26-210505-0001 210000881/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

36843 000.00.19.H26-210602-0023 210000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất chiết tách dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

36844 000.00.19.H26-210609-0005 210000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ MENHEALTH

Còn hiệu lực

36845 000.00.19.H26-210610-0004 210000883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM Chỉ thị kiểm soát

Còn hiệu lực