STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36861 000.00.19.H26-220405-0032 220001426/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẠCH MAI II

Còn hiệu lực

36862 000.00.19.H26-220405-0037 220001425/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH THỦY

Còn hiệu lực

36863 000.00.19.H26-220404-0034 220001187/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT Vali thăm khám đa chức năng

Còn hiệu lực

36864 000.00.19.H26-220329-0019 220001186/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Chỉ khâu phẫu thuật Nylon, Silk

Còn hiệu lực

36865 000.00.19.H26-220406-0016 220001424/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẠCH MAI 3

Còn hiệu lực