STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36861 000.00.19.H26-210624-0007 210000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Đèn khám bệnh di động

Còn hiệu lực

36862 000.00.19.H26-210627-0001 210000895/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36863 000.00.19.H26-210628-0012 210000896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

36864 000.00.19.H26-210629-0003 210000047/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

36865 000.00.19.H26-210629-0005 210000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA

Còn hiệu lực