STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36866 000.00.19.H26-220225-0038 220000622/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIA TRUYỀN BẢO VÂN GROUP NƯỚC SÚC MIỆNG BẢO VÂN

Còn hiệu lực

36867 000.00.10.H55-220225-0002 220000022/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HOA LINH

Còn hiệu lực

36868 000.00.19.H26-220221-0059 220000571/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Bộ đo đường huyết cầm tay

Còn hiệu lực

36869 000.00.10.H55-220224-0005 220000021/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGHĨA HIỀN

Còn hiệu lực

36870 000.00.10.H55-220224-0004 220000020/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC BÌNH NGUYÊN

Còn hiệu lực