STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36866 000.00.19.H26-210609-0018 210000813/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Dung môi dùng trong quá trình nhuộm giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

36867 000.00.19.H26-210609-0017 210000202/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW WAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36868 000.00.19.H26-210611-0009 210000203/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT

Còn hiệu lực

36869 000.00.19.H26-210610-0016 210000204/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36870 000.00.19.H26-210609-0003 210000814/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Mũ trùm đầu và bọc giày dùng trong y tế

Còn hiệu lực