STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36871 000.00.19.H26-210610-0020 210000815/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ KHẨU TRANG Y TẾ NELLY MASK

Còn hiệu lực

36872 000.00.19.H26-210610-0019 210000816/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA CHAI XỊT BĂNG VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

36873 000.00.19.H26-210610-0018 210000817/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA CHAI XỊT LẠNH

Còn hiệu lực

36874 000.00.19.H26-210611-0013 210000205/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHÔI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Còn hiệu lực

36875 000.00.19.H26-210615-0004 210000206/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM

Còn hiệu lực