STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36871 000.00.10.H55-220224-0003 220000019/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

36872 000.00.10.H55-220224-0002 220000018/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRỌNG ĐỨC

Còn hiệu lực

36873 000.00.10.H55-220224-0001 220000017/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HÙNG NHUNG

Còn hiệu lực

36874 000.00.19.H26-220222-0007 220000425/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR

Còn hiệu lực

36875 000.00.19.H26-220222-0008 220000570/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHYTOSANTÉ VIỆT NAM Gel thúc đẩy liền nhanh vết thương hở

Còn hiệu lực