STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36876 000.00.07.H27-220225-0002 220000017/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC 80

Còn hiệu lực

36877 000.00.19.H26-211117-0017 220000621/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

36878 000.00.19.H26-220225-0046 220000424/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ DUY ANH

Còn hiệu lực

36879 000.00.04.G18-220118-0042 220001414/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Bộ chuyển đổi số hóa X-quang

Còn hiệu lực

36880 000.00.19.H26-220223-0017 220000620/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ POKE USA Xịt họng BIOSAT

Còn hiệu lực