STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36876 000.00.19.H26-220421-0020 220001407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa điện cực cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

36877 000.00.19.H26-220421-0019 220001406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

36878 000.00.19.H26-220421-0018 220001405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa điện cực Natri

Còn hiệu lực

36879 000.00.19.H26-220425-0045 220001716/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI TH

Còn hiệu lực

36880 000.00.19.H26-220425-0040 220001464/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Máy siêu âm

Còn hiệu lực