STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36876 000.00.19.H26-210615-0009 210000818/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ THÁI SƠN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

36877 000.00.19.H26-210613-0001 210000819/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36878 000.00.19.H26-210614-0005 210000207/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT

Còn hiệu lực

36879 000.00.19.H26-210614-0002 210000208/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN AN

Còn hiệu lực

36880 000.00.19.H26-210614-0001 210000820/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTH & AUTOMATIC DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực