STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36881 000.00.19.H26-210611-0004 210000821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Sea Water Adult

Còn hiệu lực

36882 000.00.19.H26-210604-0002 210000209/PCBMB-HN

CONG TY TNHH PHAT TRIEN THƯƠNG MAI DICH VU VA TRANG THIET BI Y TE QUOC MANH

Còn hiệu lực

36883 000.00.19.H26-210611-0012 210000822/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

36884 000.00.19.H26-210618-0002 210000823/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA Cồn y tế

Còn hiệu lực

36885 000.00.19.H26-210618-0003 210000824/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực