STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36886 000.00.19.H26-210615-0017 210000048/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ELEMENTO VIỆT NAM Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

36887 000.00.19.H26-210624-0010 210000936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy cắt tiêu bản lạnh

Còn hiệu lực

36888 000.00.19.H26-210614-0006 210000937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

36889 000.00.19.H26-210623-0006 210000938/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36890 000.00.19.H26-210628-0009 210000939/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CANH DUNG DỊCH XỊT NGOÀI DA

Còn hiệu lực