STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36891 000.00.19.H26-220419-0060 220001451/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp thân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

36892 000.00.19.H26-220422-0038 220001450/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

36893 000.00.19.H26-220421-0066 220001404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

36894 000.00.19.H26-220421-0043 220001403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

36895 000.00.19.H26-220421-0042 220001402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực