STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36891 000.00.18.H24-220225-0006 220000060/PCBMB-HP

QUẦY THUỐC 22 TUYẾT NGẦN

Còn hiệu lực

36892 000.00.18.H24-220225-0004 220000059/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH Y KHOA ANH VIỆT

Còn hiệu lực

36893 000.00.18.H24-220225-0002 220000058/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 406

Còn hiệu lực

36894 000.00.18.H24-220224-0006 220000057/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC HIẾN HỒI

Còn hiệu lực

36895 000.00.18.H24-220224-0005 220000056/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC TÂM MÙI

Còn hiệu lực