STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36896 000.00.19.H26-220421-0073 220001396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

36897 000.00.19.H26-220421-0075 220001395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

36898 000.00.19.H26-220423-0011 220001711/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA MINH

Còn hiệu lực

36899 000.00.19.H26-220423-0012 220001710/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỎ SINH

Còn hiệu lực

36900 000.00.19.H26-220423-0013 220001709/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỎ SINH

Còn hiệu lực