STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36901 000.00.19.H26-220216-0020 220000044/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 573

Còn hiệu lực

36902 000.00.17.H09-211203-0001 220000013/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TMDV LỢI PHONG

Còn hiệu lực

36903 000.00.18.H57-220224-0001 220000083/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC SY HÀ

Còn hiệu lực

36904 000.00.19.H26-220224-0060 220000419/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC XUYẾN PHARMACY

Còn hiệu lực

36905 000.00.19.H26-220224-0061 220000418/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 15 CHÂM CHIẾN

Còn hiệu lực