STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36901 000.00.18.H57-201231-0001 210000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO KHẨU TRANG Y TẾ THUAN THAO PHARMA

Còn hiệu lực

36902 000.00.04.G18-210615-0005 210093GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính các kháng thể kháng vi rút SARS‑CoV‑2

Còn hiệu lực

36903 000.00.04.G18-210615-0010 210092GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36904 000.00.04.G18-210615-0007 210091GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên đặc hiệu vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36905 000.00.04.G18-210603-0003 210090GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 Trang thiết bị y tế xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.

Còn hiệu lực