STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36906 000.00.04.G18-210415-0004 21000873CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB BẮC NINH Khẩu trang y tế/Medical Mask

Còn hiệu lực

36907 000.00.04.G18-210601-0003 21000872CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36908 19000322/HSCBTV-BYT 210000001/PTVKT-BYT

HÀ QUANG THANH

Còn hiệu lực

36909 000.00.04.G18-201227-0002 2100127ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

36910 000.00.04.G18-210531-0002 210086GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) dùng trên máy nhân gen định lượng Real-time PCR

Còn hiệu lực