STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36911 000.00.19.H26-220421-0052 220001485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

36912 000.00.19.H26-220421-0051 220001484/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

36913 000.00.19.H26-220426-0031 220001725/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

36914 000.00.19.H26-220423-0003 220001483/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

36915 000.00.19.H26-220426-0028 220001482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực