STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36911 000.00.04.G18-210316-0011 2100137ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa

Còn hiệu lực

36912 000.00.04.G18-200814-0016 2100132ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần

Còn hiệu lực

36913 19010278/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100142ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Bộ thay thế mở thận qua da kiểu bóng

Còn hiệu lực

36914 000.00.04.G18-201103-0010 2100160ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Kính áp tròng

Còn hiệu lực

36915 000.00.04.G18-210325-0018 2100146ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bộ dây truyền dịch có kim truyền sử dụng một lần

Còn hiệu lực