STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36926 000.00.19.H29-210818-0011 210000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ M&N

Còn hiệu lực

36927 000.00.17.H62-210825-0002 210000008/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM Đèn mổ

Còn hiệu lực

36928 000.00.16.H05-210924-0001 210000021/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 105

Còn hiệu lực

36929 000.00.16.H05-210924-0002 210000022/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 104

Còn hiệu lực

36930 000.00.16.H05-210928-0001 210000023/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP

Còn hiệu lực