STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36926 000.00.04.G18-201229-00001 21000156/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM Chất làm đầy, bôi trơn khớp

Còn hiệu lực

36927 19008641/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100020ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)

Còn hiệu lực

36928 000.00.04.G18-200814-0557 21000155/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử dùng cho máy đo đường huyết: Accu-Chek® Guide (25 tests)

Còn hiệu lực

36929 000.00.04.G18-201214-00001 21000154/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy, bôi trơn khớp

Còn hiệu lực

36930 000.00.04.G18-200723-0036 2100031ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Đinh cố định xương

Còn hiệu lực