STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36926 000.00.19.H26-220401-0011 220001158/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Lưỡi bào dùng trong phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

36927 000.00.19.H26-220408-0036 220001366/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA

Còn hiệu lực

36928 000.00.19.H26-220408-0035 220001365/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH BÍCH HỢP

Còn hiệu lực

36929 000.00.20.H52-220408-0001 220000010/PCBMB-SL

QUẦY THUỐC SỐ 13

Còn hiệu lực

36930 000.00.19.H26-220407-0080 220001364/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGUYỄN

Còn hiệu lực