STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36936 000.00.19.H26-220505-0016 220001562/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HÀ NỘI KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

36937 000.00.19.H26-220503-0006 220001763/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC HÀ

Còn hiệu lực

36938 000.00.19.H26-220429-0045 220001762/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

36939 000.00.19.H26-220503-0003 220001761/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LIFECARE 163 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN LIFECARE

Còn hiệu lực

36940 000.00.19.H26-220503-0010 220001760/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHƯ HOA PHARMACY

Còn hiệu lực