STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36936 000.00.43.H48-220222-0001 220000006/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QNIPHARCO

Còn hiệu lực

36937 000.00.43.H48-220125-0001 220000005/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 524

Còn hiệu lực

36938 000.00.43.H48-220124-0001 220000004/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 551

Còn hiệu lực

36939 000.00.19.H29-220224-0004 220000571/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Dây dẫn đường

Còn hiệu lực

36940 000.00.19.H29-220224-0018 220000327/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LỮ GIA

Còn hiệu lực