STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36941 000.00.19.H26-220425-0013 220001703/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 24H

Còn hiệu lực

36942 000.00.19.H26-220425-0031 220001702/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GTUE PHARMA

Còn hiệu lực

36943 000.00.19.H26-220425-0010 220001393/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IV LIFE SCIENCES GIƯỜNG CHO TRẺ SƠ SINH

Còn hiệu lực

36944 000.00.19.H26-220425-0035 220001434/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Tủ âm sâu

Còn hiệu lực

36945 000.00.19.H26-220425-0025 220001433/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Hệ thống nội soi nhãn khoa

Còn hiệu lực