STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36946 000.00.19.H26-220320-0010 220000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC PHÚC SƠN ĐƯỜNG Xịt mũi , họng thảo dược Đông y ROYAL

Còn hiệu lực

36947 000.00.31.H36-220320-0001 220000077/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

36948 000.00.19.H29-211122-0009 220000586/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc thử ly huyết

Còn hiệu lực

36949 000.00.31.H36-220314-0001 220000076/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN LINH

Còn hiệu lực

36950 000.00.31.H36-220315-0004 220000075/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC VẠN TÂM

Còn hiệu lực