STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36951 000.00.19.H29-220318-0006 220000579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

36952 000.00.19.H29-220318-0007 220000578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

36953 000.00.04.G18-220318-0006 220000011/PTVKT-BYT

Còn hiệu lực

36954 000.00.19.H29-220318-0008 220000577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thùng chứa rác thải

Còn hiệu lực

36955 000.00.19.H29-220318-0009 220000576/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chân đế di chuyển được của máy xét nghiệm

Còn hiệu lực