STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36956 000.00.19.H29-220404-0031 220000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

36957 000.00.19.H26-220404-0008 220001150/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy điện châm 6 kênh có đầu dò huyệt

Còn hiệu lực

36958 000.00.19.H26-220331-0156 220001201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36959 000.00.19.H26-220404-0013 220001149/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

36960 000.00.19.H26-220404-0007 220001148/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy điện châm

Còn hiệu lực