STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36961 000.00.16.H02-210608-0001 210000006/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN XỊT MŨI – XOANG NHẤT AN

Còn hiệu lực

36962 000.00.16.H02-210702-0002 210000008/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA HAPPY QUEEN

Còn hiệu lực

36963 000.00.04.G18-210622-0001 210106GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36964 000.00.04.G18-210705-0011 210105GPNK/BYT-TB-CT

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36965 000.00.04.G18-210616-0029 210104GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Hóa chất xét nghiệm dùng để xác định kháng thể IgA kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) sử dụng trên máy xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực