STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36961 000.00.19.H26-220428-0003 220001415/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM Dung dịch xịt vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

36962 000.00.19.H17-220415-0001 220000232/PCBMB-ĐNa

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HẠNH 3

Còn hiệu lực

36963 000.00.19.H17-220426-0002 220000048/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bọc giày phẫu thuật

Còn hiệu lực

36964 000.00.19.H29-220426-0011 220001433/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

36965 000.00.19.H29-220427-0031 220001432/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑Dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực