STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36966 000.00.19.H29-200910-0018 200001678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

36967 000.00.19.H29-200915-0010 200001679/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHẠM GIA Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

36968 000.00.19.H29-200915-0005 200001680/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chiếu biểu đồ thử thị lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

36969 000.00.19.H29-200915-0001 200000331/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36970 000.00.19.H29-200915-0014 200000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ T&C

Còn hiệu lực