STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36971 000.00.19.H29-200911-0012 200000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

36972 000.00.19.H29-200913-0002 200000330/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AZA 2020 Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

36973 000.00.19.H29-200912-0004 200001670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

36974 000.00.19.H29-200912-0005 200001671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

36975 000.00.19.H29-200915-0004 200001672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬP KHẨU TMA Máy làm đẹp da mặt FROZENC

Còn hiệu lực