STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36976 000.00.16.H23-220407-0001 220000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Khung đai nẹp và thanh luồn dùng trong chỉnh hình, phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

36977 000.00.19.H26-220330-0010 220001270/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỎ SINH

Còn hiệu lực

36978 000.00.10.H55-220405-0002 220000176/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HIẾU DŨNG

Còn hiệu lực

36979 000.00.10.H55-220405-0001 220000175/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36980 000.00.19.H29-220330-0028 220000614/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực