STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36991 000.00.19.H26-220403-0021 220001323/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SÁNG THANH

Còn hiệu lực

36992 000.00.19.H26-220403-0026 220001322/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC PHƯƠNG THẢO 1

Còn hiệu lực

36993 000.00.19.H26-220403-0028 220001321/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI HƯƠNG 1

Còn hiệu lực

36994 000.00.19.H29-220406-0002 220001068/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy trợ thính

Còn hiệu lực

36995 000.00.19.H29-220406-0001 220001067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy trợ thính

Còn hiệu lực