STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36991 000.00.16.H05-210614-0001 210000016/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GIƯỜNG BỆNH NHÂN CÁC LOẠI, GIƯỜNG ĐA NĂNG, GIƯỜNG ĐIỆN

Còn hiệu lực

36992 000.00.17.H09-210410-0001 210000030/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH khẩu trang y tế không tiệt trùng

Còn hiệu lực

36993 000.00.17.H09-210610-0001 210000031/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Bông không hút nước

Còn hiệu lực

36994 000.00.17.H09-210610-0002 210000032/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH khăn trẻ sơ sinh (tên gọi khác: Khăn em bé)

Còn hiệu lực

36995 000.00.17.H09-210610-0003 210000033/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bông y tế

Còn hiệu lực