STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36996 000.00.12.H19-200919-0003 200000052/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ BEL 95

Còn hiệu lực

36997 000.00.12.H19-200919-0002 200000051/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

36998 000.00.12.H19-200919-0001 200000050/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

36999 000.00.12.H19-200906-0001 200000049/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

37000 000.00.19.H29-200826-0007 200001662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHATEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực