STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37006 000.00.19.H29-200914-0006 200000328/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HUY PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37007 000.00.19.H29-200914-0007 200000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TÂM

Còn hiệu lực

37008 000.00.19.H29-200914-0012 200001668/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ADN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37009 000.00.19.H29-200916-0004 200000329/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37010 000.00.16.H23-200916-0001 200000049/PCBSX-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực