STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37016 000.00.19.H17-200916-0002 200000049/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt trẻ em

Còn hiệu lực

37017 000.00.17.H62-200827-0001 200000028/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37018 000.00.19.H26-200904-0005 200000330/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37019 000.00.19.H26-200903-0008 200000331/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

37020 000.00.19.H26-200907-0001 200000332/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SNB INTERPHAR

Còn hiệu lực