STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37016 000.00.19.H26-220422-0027 220001461/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Cụm IVD xét nghiệm virus – miễn dịch: Norovirus, Rotavirus, Adenovirus

Còn hiệu lực

37017 000.00.19.H26-220425-0034 220001460/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm nhanh định tính kháng nguyên vi khuẩn H.pyl

Còn hiệu lực

37018 000.00.19.H26-220426-0001 220001714/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2B

Còn hiệu lực

37019 000.00.19.H26-220426-0013 220001459/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & SỨC KHỎE HOME DOCTOR MÁY TRỊ LIỆU ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP MOVAS

Còn hiệu lực

37020 000.00.19.H26-220426-0011 220001458/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Máy hút dịch chạy điện

Còn hiệu lực