STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37016 000.00.19.H29-220221-0019 220000545/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY Dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

37017 000.00.19.H26-220214-0002 220000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính cuộn vải lụa y tế.

Còn hiệu lực

37018 000.00.19.H26-220217-0051 220000550/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Miếng cầm máu mũi

Còn hiệu lực

37019 000.00.19.H29-220222-0017 220000544/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TDENT Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

37020 000.00.19.H26-220217-0047 220000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán hạ sốt.

Còn hiệu lực