STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37021 000.00.19.H26-220217-0016 220000548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính vết thương.

Còn hiệu lực

37022 000.00.19.H29-220222-0009 220000543/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Lưỡi bào

Còn hiệu lực

37023 000.00.16.H02-220224-0001 220000012/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC LONG AN

Còn hiệu lực

37024 000.00.19.H29-220222-0008 220000542/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Hệ thống Holter điện tim

Còn hiệu lực

37025 000.00.19.H29-220222-0035 220000541/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở cho máy trợ thở

Còn hiệu lực