STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37021 000.00.19.H26-220419-0018 220001421/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng RHEUMATOID FACTOR (RF)

Còn hiệu lực

37022 000.00.19.H26-220419-0021 220001374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ Nước muối súc miệng smart A

Còn hiệu lực

37023 000.00.19.H26-220411-0005 220001420/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Ống nội khí quản đầu tip quặp

Còn hiệu lực

37024 000.00.19.H26-220426-0007 220001419/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC Catheter chuyển phôi vào tử cung

Còn hiệu lực

37025 000.00.19.H26-220426-0006 220001418/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VIỆT ĐỨC Catheter bơm tinh trùng vào trong tử cung

Còn hiệu lực