STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37026 000.00.19.H26-200908-0006 200001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

37027 000.00.19.H26-200914-0008 200001640/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN BẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37028 000.00.19.H26-200904-0010 200000335/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ NHN

Còn hiệu lực

37029 000.00.19.H26-200904-0012 200000336/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÍ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37030 000.00.19.H26-200915-0002 200001641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀN KIẾM NƯỚC MUỐI BIỂN SÂU STEMOX

Còn hiệu lực