STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37026 000.00.19.H26-210619-0003 210000874/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Đĩa nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

37027 000.00.19.H26-210619-0002 210000875/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Ống bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

37028 000.00.19.H26-210619-0001 210000876/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Chai nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

37029 000.00.19.H26-210622-0004 210000877/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TELAVIE VIỆT NAM Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

37030 000.00.19.H26-210623-0009 210000878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế không bột, dùng một lần

Còn hiệu lực