STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37041 000.00.17.H39-200831-0002 200000061/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM Khẩu trang y tế DR OH/ Medical Mask DR OH

Còn hiệu lực

37042 000.00.17.H39-200901-0001 200000062/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37043 000.00.17.H39-200910-0001 200000063/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ AON

Còn hiệu lực

37044 000.00.12.H19-200914-0002 200000047/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIÊN ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37045 000.00.12.H19-200914-0001 200000048/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XNK XUÂN CHƯƠNG GLOVES khẩu trang y tế

Còn hiệu lực