STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37046 000.00.19.H26-200901-0008 200000329/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

37047 000.00.19.H26-200907-0015 200001629/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUNONG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37048 000.00.19.H26-200902-0003 200001630/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37049 000.00.19.H26-200902-0002 200001631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PVT VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ PVT GLOBAL

Còn hiệu lực

37050 000.00.19.H26-200911-0012 200000218/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực