STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37046 000.00.19.H26-220207-0007 220000580/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37047 000.00.19.H26-220207-0006 220000579/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ phận giữ kim và ống lấy máu

Còn hiệu lực

37048 000.00.19.H26-220207-0011 220000578/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

37049 000.00.19.H26-220207-0010 220000577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu mao mạch

Còn hiệu lực

37050 000.00.19.H26-220207-0014 220000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực