STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37051 000.00.19.H26-200911-0014 200001635/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DENISON XOANG SINUS SPRAY

Còn hiệu lực

37052 000.00.16.H34-200911-0001 200000004/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

37053 000.00.16.H05-200904-0001 200000110/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37054 000.00.16.H05-200916-0001 200000133/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SHM VINA Khẩu trang y tế DENTAL

Còn hiệu lực

37055 000.00.19.H29-200824-0005 200000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VẠN AN

Còn hiệu lực