STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 18011354/HSCBA-HCM 180002436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM cụm hóa chất hỗ trợ nhuộm

Còn hiệu lực

37062 18011361/HSCBA-HCM 180002437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM cụm hóa chất counterstain

Còn hiệu lực

37063 18011423/HSCBA-HCM 180002438/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM cụm hóa chất Detection

Còn hiệu lực

37064 18011448/HSCBA-HCM 180002439/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV THẠCH PHÁT Hóa chất sử dụng cho máy đo đông máu

Còn hiệu lực

37065 18011506/HSCBA-HCM 180002440/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG CÂY VẶN, DỤNG CỤ VẶN/ KẾT NỐI

Còn hiệu lực