STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 000.00.19.H26-200902-0003 200001630/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37062 000.00.19.H26-200902-0002 200001631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PVT VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ PVT GLOBAL

Còn hiệu lực

37063 000.00.19.H26-200911-0012 200000218/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37064 000.00.19.H26-200914-0005 200001632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BE'AUTHENTIC VN XỊT MŨI XOANG BÀ THÔNG

Còn hiệu lực

37065 000.00.19.H26-200911-0011 200000219/PCBSX-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT1. CBSX Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực