STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 000.00.19.H26-210603-0016 210000840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

37062 000.00.19.H26-210615-0019 210000841/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

37063 000.00.19.H26-210615-0001 210000213/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TUẤN QUANG

Còn hiệu lực

37064 000.00.19.H26-210616-0007 210000044/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37065 000.00.19.H26-210617-0005 210000214/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA TOÀN CẦU DHP

Còn hiệu lực