STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 000.00.19.H26-220216-0028 220000516/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Bộ dây dùng trong lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

37062 000.00.19.H26-220215-0034 220000537/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI ivd pha loãng huyết học

Còn hiệu lực

37063 000.00.04.G18-220223-0022 220001395/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm màu 4D

Còn hiệu lực

37064 000.00.04.G18-220216-0024 220001394/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

37065 000.00.16.H40-220222-0001 220000001/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH BRIGHT STAR GROUP NANO OMICAROL BRIGHT STAR

Còn hiệu lực